Archief | Uncategorized RSS for this section

Toluna Loterij Regels

nl lottery

Spelregels

Artikel I: Organisatie

Toluna SAS, met een kapitaal van 2 600 000 Euro, gesitueerd aan 5 avenue du château 94300 Vincennes, en geregistreerd onder n°432033181 in het handelsregister. Organiseert een gratis wedstrijd, waarbij geen aankopen nodig zijn. De wedstrijd, “Toluna’s Miljonair loterij”, zal elke dag plaatsvinden vanaf 6 februari 2019 tot 14 februari 2019.

De wedstrijd is toegankelijk voor alle Toluna leden die ouder zijn dan 18 jaar en inwoner van een van de volgende landen: Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Colombia, Tsjechië,  Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hong Kong, Hongarije, India, Indonesië, Ierland, Italië, Japan, Maleisië, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Polen, Portugal, Rusland, Saoedi-Arabië, Singapore, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Spanje, Zweden, Zwitserland, Taiwan, Thailand, Filipijnen, Turkije, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten met uitzondering van de medewerkers en representatieven van het organiserende bedrijf, de cliënt, de subcontractors en de partners, leden van hun familie en hun directe of indirecte ouders of verwanten.

Artikel II: Deelname

Om deel te nemen hebben leden minstens 1 lot nodig op de dag van de trekking:

 • Leden ontvangen 1 gratis lot na het registreren op de Toluna website.
 • Leden zullen bonus loten ontvangen voor het maken van enquêtes.
 • Leden kunnen 1000 punten inruilen voor een lot in de loterij (er is geen limiet aan het aantal loten)
 • Loten zijn alleen geldig in de maand van de trekking
  • Bijv. Alle loten die gewonnen zijn in juni 2018, zijn alleen geldig in de dagelijkse trekkingen in juni 2018

Deelname in de loterij is gratis en is niet beperkt tot 1 deelname per huishouden.
Om kans te maken om te winnen moeten leden een profielfoto hebben en een ‘actief’ lid zijn:

 • Het lid moet minstens 1 enquête gemaakt hebben in de 30 dagen die voorafgaan aan de trekking
 • Het lid moet in de 30 dagen voorafgaande aan de trekking content gemaakt hebben, inclusief (maar niet beperkt tot) het plaatsen van onderwerpen, polls, of het geven van je mening op een onderwerp.

Deze wedstrijd is open voor al onze mobiele app gebruikers en is niet gesponsord, geautoriseerd of ondersteund door Apple of Google.

Artikel III: Benoeming en toewijzing van de winnaars

Elke dag zal er 1 winnaar getrokken worden uit de deelnemende landen.
Elke winnaar zal 2.000.000 Toluna punten direct in zijn of haar Toluna account ontvangen.

Artikel IV: Terugbetaling van kosten

Elke deelnemer aan de wedstrijd kan een verzoek indienen voor een terugbetaling van de gelijkwaardige gebruikerskosten, gebaseerd op 5 minuten verbonden te zijn op een gereduceerd tarief. Het verzoek van terugbetaling moet via de post naar Toluna SAS gestuurd worden, samen met de deelnemers bank account gegevens, bewijs van het adres, en een kopie van de rekening waarin de datum en de tijd van de verbinding staat, deze mag echter niet ouder zijn dan 30 dagen na de sluitingsdatum van de wedstrijd. De kosten van de benodigde stempel zullen op aanvraag vergoed worden op de standaard brief geldende tarieven. Slechts één verzoek van terugbetaling per deelnemer en per envelop (met dezelfde naam en hetzelfde adres) zal behandelt worden.
Echter, als de deelnemer gebruik maakt van ongelimiteerd internet zal er geen vergoeding plaatsvinden, daar de deelnemer geen extra kosten gemaakt heeft om deel te nemen aan de wedstrijd.

Artikel V: Aansluiting en gebruik

Deelname impliceert kennis en aanvaarding van de beperkingen van het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen mogelijke verduistering, piraterij of het risico van besmetting door virussen die circuleren op het internet. Toluna SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of verstoring als gevolg van gebruik door de computer, internet gebruik, telefoonlijn of andere technische aansluitingen, en voor het verzenden van updates naar onjuiste of incomplete adressen.

Artikel VI: Geschillen en verantwoordelijkheden

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de reglementen in hun geheel. Onjuiste of misleidende informatie, of fraude zal resulteren in diskwalificatie. Toluna SAS zal de geschillen afhandelen die in verband staan met het spel en zijn regels. Het zal niet reageren op elk verzoek betreffende interpretatie of toepassing van de regels, mechanismen en modaliteiten van het spel, en de lijst van de winnaars, hetzij geschreven of telefonisch. Toluna SAS behoudt het recht om voor welke reden dan ook het spel uit te breiden of te annuleren.

Artikel VII: Presentatie van prijzen

Toluna SAS kan niet verantwoordelijk gehouden voor enige schade, verlies, of diefstal dat kan voorkomen tijdens het verzenden van de prijzen.

Artikel VIII: Overeenkomst met betrekking tot bewijs

Behalve in het geval van duidelijke fouten, is er overeengekomen dat de resulterende informatie van het spel van Toluna SAS gebruikt kan worden als bewijs in elk geschil die betrekking heeft tot de verbinding en elektronische gegevensbewerking (EDP) van gegeven informatie gerelateerd met het spel.

Artikel IX: Bevoegdheid

Deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud dat deelneming aan dit spel hen onderwerpt aan het Franse recht, met inbegrip van de eventuele geschillen die kunnen ontstaan door de doelstelling van de wedstrijd of die hiermee direct of indirect verband houdt, zonder afbreuk te doen aan eventuele conflicten tussen bestaande wetten. Elk geschil tussen de partijen ligt uitsluitend bij de bevoegdheid van de Grande Instance de Paris Tribunal.

Artikel X: Data bescherming

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens 6 januari 1978, art. L27, hebben de deelnemers het recht op toegang en correctie van hun gegevens. Er zal geen persoonlijk identificeerbare informatie worden verstrekt aan derden, voor welke reden dan ook.

Artikel XI: Rechten van literaire en artistieke eigendommen

In overeenstemming met de wetten voor de rechten van literaire en artistieke eigendommen, is het reproduceren en representeren van alle of enkele elementen van dit spel ten strengste verboden. Alle handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken.

Toluna Magazine januari

jan 2019 cover

Hallo lieve mensen,

Hebben jullie de januari editie van de Toluna Magazine al gelezen?

Bekijk onze CCM winnaars die al vijf maanden op de lijst staan en nog veel meer hier.

Ik wens jullie veel leesplezier!

Marisa en het Toluna Team

Toluna Miljonair Loterijwinnaars!

NL

 

Een speciale felicitatie voor onze eigen Brigittv70. Gefeliciteerd met het winnen van de loterij!

De loterijwinnaars van de afgelopen week zijn bekend!

 • Woensdag 09 januari: Mervemre3 – Turkije
 • Donderdag 10 januari: Rpwallace – Verenigde Staten
 • Vrijdag 11 januari: Brigittv70 – Nederland
 • Zaterdag 12 januari: Mimy.9 – Saoedi-Arabië
 • Zondag 13 januari: Pattaranid – Thailand
 • Maandag 14 januari: Soyliz – Mexico
 • Dinsdag 15 januari: Cegelu – Frankrijk
 • Woensdag 16 januari: Ethelrocks – Filipijnen
 • Donderdag 17 januari: Mama0401 – Rusland

GEFELICITEERD!

Een keer in de week maken wij hier bekend wie de winnaars zijn van de Toluna Miljonair Loterij van de afgelopen week.

Jij kan je opgeven in de beloningspagina. Wij maken dagelijks de nieuwe winnaars bekend, bekijk de vorige winnaars hier: http://tolu.na/l/y8NLw2c

Om deel te nemen aan deze loterij:

 • De winnaars moeten minstens 1 enquête hebben ingevuld binnen de afgelopen 30 dagen
 • De winnaars moeten actief zijn binnen de community en content gemaakt hebben binnen de afgelopen 30 dagen (inclusief, maar niet beperkt tot discussies, stemmen of meningen), voor transparantie, gezien de winnaars bekend zullen zijn binnen de community
 • De winnaars moeten een profielfoto hebben geplaatst­­­

Wij maken de volgende winnaar morgen bekend.

Succes!

Het Toluna Team

* Deelname aan de loterij is alleen geldig tijdens de trekkingsmaand. Dat wil zeggen dat de tickets die u wint of koopt in juni alleen geldig zijn in juni. De inschrijvingen vervallen aan het eind van elke maand. Alvorens u te kwalificeren voor de volgende maand dient u dus minstens 1 ticket te hebben gewonnen of gekocht gedurende die maand.

Toluna Miljonair Loterijwinnaars!

NL

De loterijwinnaars van de afgelopen week zijn bekend!

 • Dinsdag 01 januari: Cilimama – Hongarije
 • Woensdag 02 januari: 1011SC – Taiwan
 • Donderdag 03 januari: Luisafranco3000 – Colombia
 • Vrijdag 04 januari: Syukur2017 – Maleisië
 • Zaterdag 05 januari: Dudi85 – Polen
 • Zondag 06 januari: Rock_Lee – Tsjechië
 • Maandag 07 januari:Jasonjasonyap – Singapore
 • Dinsdag 08 januari: Kazza70 – Nieuw-Zeeland

GEFELICITEERD!

Een keer in de week maken wij hier bekend wie de winnaars zijn van de Toluna Miljonair Loterij van de afgelopen week.

Jij kan je opgeven in de beloningspagina. Wij maken dagelijks de nieuwe winnaars bekend, bekijk de vorige winnaars hier: http://tolu.na/l/y8NLw2c

Om deel te nemen aan deze loterij:

 • De winnaars moeten minstens 1 enquête hebben ingevuld binnen de afgelopen 30 dagen
 • De winnaars moeten actief zijn binnen de community en content gemaakt hebben binnen de afgelopen 30 dagen (inclusief, maar niet beperkt tot discussies, stemmen of meningen), voor transparantie, gezien de winnaars bekend zullen zijn binnen de community
 • De winnaars moeten een profielfoto hebben geplaatst­­­

Wij maken de volgende winnaar morgen bekend.

Succes!

Het Toluna Team

* Deelname aan de loterij is alleen geldig tijdens de trekkingsmaand. Dat wil zeggen dat de tickets die u wint of koopt in juni alleen geldig zijn in juni. De inschrijvingen vervallen aan het eind van elke maand. Alvorens u te kwalificeren voor de volgende maand dient u dus minstens 1 ticket te hebben gewonnen of gekocht gedurende die maand.

Toluna Miljonair Loterijwinnaars!

NL

De loterijwinnaars van de afgelopen week zijn bekend!

 • Woensdag 12 december: Bruno.cruz13 – Brazilië
 • Donderdag 13 december: K.leo – Brazilië
 • Vrijdag 14 december: Tsarine02 – Frankrijk
 • Zaterdag 15 december: Disney101hk – Hong Kong
 • Zondag 16 december: Cesiria64 – Italië
 • Maandag 17 december: Greenjames775 – Verenigd Koninkrijk
 • Dinsdag 18 december: Willow Mushi Curry – Japan

GEFELICITEERD!

Een keer in de week maken wij hier bekend wie de winnaars zijn van de Toluna Miljonair Loterij van de afgelopen week.

Jij kan je opgeven in de beloningspagina. Wij maken dagelijks de nieuwe winnaars bekend, bekijk de vorige winnaars hier: http://tolu.na/l/y8NLw2c

Om deel te nemen aan deze loterij:

 • De winnaars moeten minstens 1 enquête hebben ingevuld binnen de afgelopen 30 dagen
 • De winnaars moeten actief zijn binnen de community en content gemaakt hebben binnen de afgelopen 30 dagen (inclusief, maar niet beperkt tot discussies, stemmen of meningen), voor transparantie, gezien de winnaars bekend zullen zijn binnen de community
 • De winnaars moeten een profielfoto hebben geplaatst­­­

Wij maken de volgende winnaar morgen bekend.

Succes!

Marisa en het Toluna Team

* Deelname aan de loterij is alleen geldig tijdens de trekkingsmaand. Dat wil zeggen dat de tickets die u wint of koopt in juni alleen geldig zijn in juni. De inschrijvingen vervallen aan het eind van elke maand. Alvorens u te kwalificeren voor de volgende maand dient u dus minstens 1 ticket te hebben gewonnen of gekocht gedurende die maand.

Toluna Magazine December

topic mag dec

Hallo lieve mensen,

Tijd voor een heleboel!

Allereerst, de Toluna Magazine van deze maand is uit!

Bekijk het hier

Verder vind je hierin ook de lijst met Content Creators van van Maand. Gefeliciteerd aan allen die er nieuw en weer bij staan. De punten worden binnen twee weken gestort.

Ook staat er een nieuwe Verhaaltjestijd in de Magazine. Laat die punten niet liggen en doe mee 😊

Ik wens jullie veel leesplezier!

Marisa en het Toluna Team

Toluna Miljonair Loterijwinnaars!

NL

De loterijwinnaars van de afgelopen week zijn bekend!

 • Woensdag 05 december: MaiHazem – Saoedi-Arabië
 • Donderdag 06 december: Bella06 – Argentinië
 • Vrijdag 07 december: Marych1287 – Filipijnen
 • Zaterdag 08 december: Joaomendes11 – Portugal
 • Zondag 09 december: Janiette – Finland
 • Maandag 10 december: Myzon1988 – Zuid-Korea
 • Dinsdag 11 december: Chrissieee – Verenigde Staten

GEFELICITEERD!

Een keer in de week maken wij hier bekend wie de winnaars zijn van de Toluna Miljonair Loterij van de afgelopen week.

Jij kan je opgeven in de beloningspagina. Wij maken dagelijks de nieuwe winnaars bekend, bekijk de vorige winnaars hier: http://tolu.na/l/y8NLw2c

Om deel te nemen aan deze loterij:

 • De winnaars moeten minstens 1 enquête hebben ingevuld binnen de afgelopen 30 dagen
 • De winnaars moeten actief zijn binnen de community en content gemaakt hebben binnen de afgelopen 30 dagen (inclusief, maar niet beperkt tot discussies, stemmen of meningen), voor transparantie, gezien de winnaars bekend zullen zijn binnen de community
 • De winnaars moeten een profielfoto hebben geplaatst­­­

Wij maken de volgende winnaar morgen bekend.

Succes!

Marisa en het Toluna Team

* Deelname aan de loterij is alleen geldig tijdens de trekkingsmaand. Dat wil zeggen dat de tickets die u wint of koopt in juni alleen geldig zijn in juni. De inschrijvingen vervallen aan het eind van elke maand. Alvorens u te kwalificeren voor de volgende maand dient u dus minstens 1 ticket te hebben gewonnen of gekocht gedurende die maand.

Toluna Miljonair Loterijwinnaars!

NL

De loterijwinnaars van de afgelopen week zijn bekend!

 • Woensdag 28 november: Luriji – Spanje
 • Donderdag 29 november: Tubaulgen8 – Turkije
 • Vrijdag 30 november: M9801757 – Nieuw-Zeeland
 • Zaterdag 01 december: Atmnl_lrza – Mexico
 • Zondag 02 december: Jutamartbt158 – Thailand
 • Maandag 03 december: El. Alexandrovna – Rusland
 • Dinsdag 04 december: JC42 – Nederland

GEFELICITEERD!

Een keer in de week maken wij hier bekend wie de winnaars zijn van de Toluna Miljonair Loterij van de afgelopen week.

Jij kan je opgeven in de beloningspagina. Wij maken dagelijks de nieuwe winnaars bekend, bekijk de vorige winnaars hier: http://tolu.na/l/y8NLw2c

Om deel te nemen aan deze loterij:

 • De winnaars moeten minstens 1 enquête hebben ingevuld binnen de afgelopen 30 dagen
 • De winnaars moeten actief zijn binnen de community en content gemaakt hebben binnen de afgelopen 30 dagen (inclusief, maar niet beperkt tot discussies, stemmen of meningen), voor transparantie, gezien de winnaars bekend zullen zijn binnen de community
 • De winnaars moeten een profielfoto hebben geplaatst­­­

Wij maken de volgende winnaar morgen bekend.

Succes!

Marisa en het Toluna Team

* Deelname aan de loterij is alleen geldig tijdens de trekkingsmaand. Dat wil zeggen dat de tickets die u wint of koopt in juni alleen geldig zijn in juni. De inschrijvingen vervallen aan het eind van elke maand. Alvorens u te kwalificeren voor de volgende maand dient u dus minstens 1 ticket te hebben gewonnen of gekocht gedurende die maand.

Toluna Miljonair Loterijwinnaars!

NL

De loterijwinnaars van de afgelopen week zijn bekend!

 • Donderdag 22 november: petra.nys – België
 • Vrijdag 23 november: ladymelqioto – Maleisië
 • Zaterdag 24 november: wiesia70 – Polen
 • Zondag 25 november: karen_kavanagh – Ierland
 • Maandag 26 november: fmoravec – Tjechië
 • Dinsdag 27 november: beyondgalaxy – Singapore

GEFELICITEERD!

Een keer in de week maken wij hier bekend wie de winnaars zijn van de Toluna Miljonair Loterij van de afgelopen week.

Jij kan je opgeven in de beloningspagina. Wij maken dagelijks de nieuwe winnaars bekend, bekijk de vorige winnaars hier: http://tolu.na/l/y8NLw2c

Om deel te nemen aan deze loterij:

 • De winnaars moeten minstens 1 enquête hebben ingevuld binnen de afgelopen 30 dagen
 • De winnaars moeten actief zijn binnen de community en content gemaakt hebben binnen de afgelopen 30 dagen (inclusief, maar niet beperkt tot discussies, stemmen of meningen), voor transparantie, gezien de winnaars bekend zullen zijn binnen de community
 • De winnaars moeten een profielfoto hebben geplaatst­­­

Wij maken de volgende winnaar morgen bekend.

Succes!

Marisa en het Toluna Team

* Deelname aan de loterij is alleen geldig tijdens de trekkingsmaand. Dat wil zeggen dat de tickets die u wint of koopt in juni alleen geldig zijn in juni. De inschrijvingen vervallen aan het eind van elke maand. Alvorens u te kwalificeren voor de volgende maand dient u dus minstens 1 ticket te hebben gewonnen of gekocht gedurende die maand.

Toluna Miljonair Loterijwinnaars!

NL

De loterijwinnaars van de afgelopen week zijn bekend!

 • Woensdag 15 november: pei95 – Taiwan
 • Donderdag 16 november: andyinblunderland – Verenigd Koninkrijk
 • Vrijdag 17 november: k.kaur – India
 • Zaterdag 18 november: lucy93 – Italië
 • Zondag 19 november: Ineedcoffee – Australië
 • Maandag 20 november: gocki2 – Duitsland
 • Dinsdag 21 november: mandrake1213 – Colombia

GEFELICITEERD!

Een keer in de week maken wij hier bekend wie de winnaars zijn van de Toluna Miljonair Loterij van de afgelopen week.

Jij kan je opgeven in de beloningspagina. Wij maken dagelijks de nieuwe winnaars bekend, bekijk de vorige winnaars hier: http://tolu.na/l/y8NLw2c

Om deel te nemen aan deze loterij:

 • De winnaars moeten minstens 1 enquête hebben ingevuld binnen de afgelopen 30 dagen
 • De winnaars moeten actief zijn binnen de community en content gemaakt hebben binnen de afgelopen 30 dagen (inclusief, maar niet beperkt tot discussies, stemmen of meningen), voor transparantie, gezien de winnaars bekend zullen zijn binnen de community
 • De winnaars moeten een profielfoto hebben geplaatst­­­

Wij maken de volgende winnaar morgen bekend.

Succes!

Marisa en het Toluna Team

* Deelname aan de loterij is alleen geldig tijdens de trekkingsmaand. Dat wil zeggen dat de tickets die u wint of koopt in juni alleen geldig zijn in juni. De inschrijvingen vervallen aan het eind van elke maand. Alvorens u te kwalificeren voor de volgende maand dient u dus minstens 1 ticket te hebben gewonnen of gekocht gedurende die maand.