Eten levering voor 2 – Valentijnsdag Special

food delivery 1

Spelregels

Artikel I: Organisatie

Toluna SAS, met een kapitaal van 2 600 000 Euro, gesitueerd aan 5 avenue du château 94300 Vincennes, en geregistreerd onder n°432033181 in het handelsregister. Organiseert een gratis wedstrijd, waarbij geen aankopen nodig zijn. De wedstrijd, “Toluna’s Miljonair loterij”, zal elke dag plaatsvinden vanaf  4 februari 2019 tot 12 februari 2019.

De wedstrijd is toegankelijk voor alle Toluna leden die ouder zijn dan 18 jaar en inwoner van een van de volgende landen: Argentinië, Australië, Oostenrijk, België, Brazilië, Colombia, Denemarken, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Maleisië, Mexico, Nederland, Noorwegen, Portugal, Rusland, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, Verenigd Koninkrijk met uitzondering van de medewerkers en representatieven van het organiserende bedrijf, de cliënt, de subcontractors en de partners, leden van hun familie en hun directe of indirecte ouders of verwanten.

Artikel II: Deelname

  • Leden kunnen 1000 punten inruilen voor een lot in de loterij (er is geen limiet aan het aantal loten)
  • Loten zijn alleen geldig in de maand van de trekking
    • Bijv. Alle loten die gewonnen zijn in juni 2018, zijn alleen geldig in de dagelijkse trekkingen in juni 2018

Deelname in de loterij is gratis en is niet beperkt tot 1 deelname per huishouden.
Om kans te maken om te winnen moeten leden een profielfoto hebben en een ‘actief’ lid zijn:

  • Het lid moet minstens 1 enquête gemaakt hebben in de 30 dagen die voorafgaan aan de trekking
  • Het lid moet in de 30 dagen voorafgaande aan de trekking content gemaakt hebben, inclusief (maar niet beperkt tot) het plaatsen van onderwerpen, polls, of het geven van je mening op een onderwerp.

Deze wedstrijd is open voor al onze mobiele app gebruikers en is niet gesponsord, geautoriseerd of ondersteund door Apple of Google.

Artikel III: Benoeming en toewijzing van de winnaars

Wissel 1000 punten in om deel te nemen en kans te maken op een volledig gangen menu voor 2 ter waarde van €40. 1 winnaar uit alle Toluna Community’s wordt bekendgemaakt op 14 februari. De winnaars worden willekeurig uitgekozen en, zoals altijd, heeft het lid met de meeste sweepstakes het voordeel. Het eten wordt aan de voordeur geleverd! Bevestig alstublieft eerst uw adres en telefoonnummer op uw Toluna profiel voordat u verdergaat met de bestelling!

Artikel IV: Terugbetaling van kosten

Elke deelnemer aan de wedstrijd kan een verzoek indienen voor een terugbetaling van de gelijkwaardige gebruikerskosten, gebaseerd op 5 minuten verbonden te zijn op een gereduceerd tarief. Het verzoek van terugbetaling moet via de post naar Toluna SAS gestuurd worden, samen met de deelnemers bank account gegevens, bewijs van het adres, en een kopie van de rekening waarin de datum en de tijd van de verbinding staat, deze mag echter niet ouder zijn dan 30 dagen na de sluitingsdatum van de wedstrijd. De kosten van de benodigde stempel zullen op aanvraag vergoed worden op de standaard brief geldende tarieven. Slechts één verzoek van terugbetaling per deelnemer en per envelop (met dezelfde naam en hetzelfde adres) zal behandelt worden.
Echter, als de deelnemer gebruik maakt van ongelimiteerd internet zal er geen vergoeding plaatsvinden, daar de deelnemer geen extra kosten gemaakt heeft om deel te nemen aan de wedstrijd.

Artikel V: Aansluiting en gebruik

Deelname impliceert kennis en aanvaarding van de beperkingen van het internet, het gebrek aan bescherming van bepaalde data tegen mogelijke verduistering, piraterij of het risico van besmetting door virussen die circuleren op het internet. Toluna SAS aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor misbruik of verstoring als gevolg van gebruik door de computer, internet gebruik, telefoonlijn of andere technische aansluitingen, en voor het verzenden van updates naar onjuiste of incomplete adressen.

Artikel VI: Geschillen en verantwoordelijkheden

Deelname aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van de reglementen in hun geheel. Onjuiste of misleidende informatie, of fraude zal resulteren in diskwalificatie. Toluna SAS zal de geschillen afhandelen die in verband staan met het spel en zijn regels. Het zal niet reageren op elk verzoek betreffende interpretatie of toepassing van de regels, mechanismen en modaliteiten van het spel, en de lijst van de winnaars, hetzij geschreven of telefonisch. Toluna SAS behoudt het recht om voor welke reden dan ook het spel uit te breiden of te annuleren.

Artikel VII: Presentatie van prijzen

Toluna SAS kan niet verantwoordelijk gehouden voor enige schade, verlies, of diefstal dat kan voorkomen tijdens het verzenden van de prijzen.

Artikel VIII: Overeenkomst met betrekking tot bewijs

Behalve in het geval van duidelijke fouten, is er overeengekomen dat de resulterende informatie van het spel van Toluna SAS gebruikt kan worden als bewijs in elk geschil die betrekking heeft tot de verbinding en elektronische gegevensbewerking (EDP) van gegeven informatie gerelateerd met het spel.

Artikel IX: Bevoegdheid

Deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud dat deelneming aan dit spel hen onderwerpt aan het Franse recht, met inbegrip van de eventuele geschillen die kunnen ontstaan door de doelstelling van de wedstrijd of die hiermee direct of indirect verband houdt, zonder afbreuk te doen aan eventuele conflicten tussen bestaande wetten. Elk geschil tussen de partijen ligt uitsluitend bij de bevoegdheid van de Grande Instance de Paris Tribunal.

Artikel X: Data bescherming

In het kader van de wet bescherming persoonsgegevens 6 januari 1978, art. L27, hebben de deelnemers het recht op toegang en correctie van hun gegevens. Er zal geen persoonlijk identificeerbare informatie worden verstrekt aan derden, voor welke reden dan ook.

Artikel XI: Rechten van literaire en artistieke eigendommen

In overeenstemming met de wetten voor de rechten van literaire en artistieke eigendommen, is het reproduceren en representeren van alle of enkele elementen van dit spel ten strengste verboden. Alle handelsmerken zijn geregistreerde handelsmerken.

%d bloggers liken dit: